čtvrtek 9. října 2014

Šríla Gurudév hovoří o jeho Nejdražším Gurudévovi- Šríla Bhaktivédanta Vana Maharádža


(Výňatek z přednášky Šríly Gurudévy v Hong Kongu, Čína 11.9.2012. V této přednášce říká několika čínským oddaným, jak se setkal s jeho vlastním Šríla Gurudévou, Šríla BV Narájana Goswámí Mahárádžem.)

“Když jsem přišel do Devananda Gaudija Mathu, v tu dobu mi také Gurudév dal Harinám. Tato džapa mala (ukazuje svou vlastní malu) je ta, kterou mi Gurudév dal před třiceti lety. Jakmile jsem vstoupil do pokoje Gurudévy, řekl mi: ‚Odkud jsi?‘, Řekl jsem mu: ‚Krišna-Kripa je můj strýc, Krišna-Kripa brahmačarí‘. Teď je Šríla Madhusudan Mahárádž z Devananda Gaudija Mathu.

Šríla Madhusudan Mahárádž je můj strýc, je mu kolem 75ti (11.9.2012, rok přednášky). V chrámu Devananda Gaudija Math byl se Šríla Bhakti Pragňana Kešava Goswámí Mahárádžem. Když mu bylo pouhých 7 nebo 8 let, opustil domov a přišel do Devananda Gaudija Mathu a setkal se se Šríla Bhakti Pragňana Kešava Goswámí Mahárádžem. A Gurudév k němu choval mnoho lásky a náklonnosti.

Takže, když jsem poprvé potkal Šríla Gurudévu Narájana Mahárádže, v tu dobu mi dal Harinám. Občas jsem chodíval do chrámu Šríla Bhakti Rakšak Šridhar Goswámí Mahárádže poslouchat jeho Hari Katu. Choval jsem k němu mnoho lásky a náklonnosti. Také mi řekl, že bych mohl zůstat v chrámu. Řekl jsem mu „Zůstanu v Devananda Gaudija Mathu s Narájana Mahárádžem a také se svým strýcem.“

V té době mi bylo pouhých 20 nebo 21. Zrovna jsem ukončil Ekonomickou univerzitu v Kalkatě, byl jsem velmi mladý. A Gurudév byl tak milý. A zůstal jsem s ním. A po mnoho let jsem sloužil svému strýci, Madhusudan Mahárádžovi. Pak po roce mi Gurudév řekl, abych s ním jel do Mathury. Jel jsem tedy do Mathury a zůstal jsem tam s ním. Vždy jsem sloužil Gurudévovi. Vaříval jsem pro Gurudévu a masíroval jeho nohy.“

(Oddaný: A Tirtha Mahárádž také?)

Šríla Gurudév: “Když jsem v té době přijel, Tirtha Mahárádž byl ponořen v četbě šástry. Také předtím sloužil. Ale když jsem v té době přijel, sloužili jsme Gurudévovi. Víte, k nově příchozím byl Gurudév velmi milostivý a dal nám šanci mu sloužit. V té době nás bylo jen pár brahmačáríů, možná pět nebo šest brahmačáríů. Premananda Prabhu, Tirtha Mahárádž, Madhava Mahárádž, já a Krišna Das, který je teď ženatý. Ostatní přicházeli a odcházeli, nezůstávali, ale my jsme pořád zůstávali s ním. Pak po pár letech přišel Rasananda, teď Šrídhar Mahárádž. Ale zůstal ve Vrindávanu. My všichni jsme pořád zůstávali s Gurudévou. Kde byl Gurudév, tam jsme byli i my.

(Oddaný: Byl na tebe Šríla Narájana Mahárádž v tu dobu přísný?)

Šríla Gurudév: “Ano. Se spoustou lásky a náklonnosti. Pokud někoho miluješ, pak jsi přísný: „udělej tohle, udělej tamto“, a trestáš. Gurudév k nám choval spoustu lásky a náklonnosti. Zároveň nás trestal a také nám dával lásku a náklonnost. Každý den nám dal tři, čtyři přednášky. Někdy to byla Sandharbova přednáška. Bhakti Sandharba, Krišna Sandharba. Jenom pro nás. V tu dobu nepřicházeli lidi z venku. Jen my jsme tam byli, s Gurudévou. Džaiva Dharma, Upadešamrita, Manaha Šikša. Každý den jsme se museli učit spoustu veršů. A sloužit v chrámu: vařit, uklízet a také každý den jsme museli zpívat 64 kol svatých jmen (1 lakh).

Rozumíš tomuto? Dělej bhadžanu a sadhanu. Gurudév nás intenzivně učil jak dělat bhadžanu a sádhanu. Bral nás kdekoliv byl. Jezdíval do Džajapuru, takže nás také vzal s sebou. A po parikramu v Navadvípu nás také vzal zpět do Mathury. Rozumíš? Vždycky se o nás staral a učil nás jak vařit a jak obětovat. Všechno.“

(Oddaný: Proč jsi ty první, kdo kázal mimo Indii?)

Šríla Gurudév: – “Gurudév přišel (kázat mimo Indii) v roce 1996. Já jsem přišel v roce 1997. V roce 1997 jsem jel do Anglie, do Londýna a tam jsem kázal. Pak z Anglie do Holandska, Německa a Francie. Kázal jsem tímto způsobem. Takže Gurudév a já jsme kázali současně. V té době jen Madhava Mahárádž, Navin Krišna brahmačarí, zůstal s Gurudévou. Já kázal v různých zemích jako Anglie, Německo, Francie, Brazílie také. Brazílie má tak silnou energii. Neznám jejich jazyk, ale dávám tolik lásky a náklonnosti oddaným. Teď tam je mnoho oddaných.“

(Oddaný: Poslal tě Šríla Narájana Mahárádž do Brazílie?)

Šríla Gurudév: “Ano. Bez Gurudévy, jak je možné (kamkoliv) jít? Teď Gurudév stále dává svou inspiraci a já jdu… Kdo půjde bez milosti Gurua?

V tomto okamžiku mi dal inspiraci přijít sem, do Číny. Bez inspirace Gurua jak je pro mne možné přijít? Jsme jako loutky. Znáš loutku? Loutka nemůže udělat nic. Nějaká osoba s provázkem tahá a tlačí ji, pak jde sem a tam. Milost Gurua: toto je důležité. Bez milosti Gurua co uděláme? Nic. Chápeš?

Žák si musí vždy myslet, že se všechno děje milostí Gurudévy. Pořád na toto myslete – neznám milost Šrímatí Rádhiky, neznám milost Krišny, neznám milost Čaitanja Maháprabhua. Znám jen milost Gurudévy. Bez milosti Gurudévy jak je možné poznat milost Čaitanja Maháprabhua, Rády a Krišny? Rozumíte?

vairagja-jug bhakti-rasam prajatnair
apajajan mam anabhipsum andham
krpambudhir jah para-duhka-duhkhi
sanatanam tam prabhum asrajami

(Význam: Nebyl jsem ochotný pít nektar bhakti-rásy, obdařený odříkavostí, ale Šríla Sanatan Goswámí, který je oceánem milosti, který nedokáže tolerovat utrpení druhých, mě snaživě přiměl ho vypít. Proto přijímám útočiště Šríla Sanatana Goswámí jako mého šikša-gurua – Vilapa-kusumandžalih – 6 – Šríla Raghunáth Das Goswámí)

Bez milosti Gurudévy není nic.
Když si na něj vzpomenu, je to hodně těžké vyjádřit. Tolik lásky a náklonnosti k nám. Dali jsme mu vše. V té době jsme vynaložili tolik energie a nadšení službě Guruovi. Teď je Guru v našich srdcích.
Haribol.”

Zdroj: Jaygurudev.org (v angličtině)