pondělí 24. listopadu 2014

"Pokus se vyhnout zemi smrti" - Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Goswámí Mahárádža


"Ztrácet věci tohoto smrtelného světa není zlé. Tyto věci přicházejí a odcházejí. Tělo samotné, které je centrem všech těchto aktivit, také pomine. Jaký má tedy význam hromadit tolik energie vztahující se k tělu? Probuď tedy svoje vědomí. Najdi tu skutečnou osobu uvnitř - duši. Najdi ji a pokus se jí pomoci. To je možné pouze s pomocí sádhua.

Den, v němž se nesetkáme s nějakým sádhuem, nebo nediskutujeme o skutečném významu života - o vnitřním životě, vnitřní substanci - je ztraceným dnem. Buď si toho vědom. Ve vší úctě a jakýmkoliv způsobem si uděl vlastní lekci - upomeň se na vlastní zájem.

Nalezni svůj vlastní zájem. Nestarej se o vnější svět a okolnosti, ale ponoř se hluboko do reality, do vnitřního světa. Nalezni své vnitřní já, vnitřní svět, ve kterém tvé vnitřní já skutečně žije. Pokus se nalézt svůj domov, běž zpátky k Bohu, zpátky domů. Svoji energii musíš užít k návratu domů, nikoliv k putování touto zemí smrti. Za každou cenu se pokus vyhnout zemi smrti. Neustále se pokoušej nalézt věčnou půdu, zemi, které náležíš. Pokus se pochopit, co je tvůj domov a proč tomu tak je. Pohodlí domova - co to znamená? To znamená naše rodné místo. Místo, kde ses narodil. Ve Šrímad Bhágavatamu nacházíme tento verš:

satam prasangan mama virya-samvido
bhavanti hrt-karana-rasayanah kathah
taj-josanad asv apavarga-varmani
sraddha ratir bhaktir anukramisyati
(Šrímad Bhágavatam 3.25.25)

"Promluvy o Mně, ve společnosti čistých oddaných, jsou velmi půvabné a přinášejí uspokojení uším a srdci. Takovéto hovory, plné duchovní energie, jsou zdrojem sladkosti a jejich kultivací se rychle otevírá cesta k osvobození z hmotného života. Takto postupně bytost dosahuje pevné víry, která se posléze vyvine v chuť a skutečnou lásku ke Mně." (ŠB 3.25.25)"

středa 19. listopadu 2014

"Pravda a lži v tomto hmotném světě - obě jsou k ničemu"-Šríla Bhaktivedánta Vaman Goswámí Mahárádža


"Jak pravda, tak lži v tomto hmotném světě, jsou nesmyslné. Vzhledem k tomu, že nejsou pro účely Nejvyššího Pána. Cokoliv bylo rozhodnuto jako skutečné nebo falešné podle Nejvyššího Pána nebo Jeho oddaných, pokud přijmeme jen to, teprve pak můžeme získat přízeň."

(Patramrita - Nektar z dopisů
Dopis ze dne: 28.září 1975
Šrí Devananda Gaudija Math, Navadvíp)