úterý 24. února 2015

"Naše skutečná existence je v srdci" - Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí Maharádža

Naše skutečná existence je v srdci, ne v mozku. Když srdce hledá srdce, je to láska, je to préma. Trénink mozku nás neuspokojí. Dnešní svět potřebuje srdce, znechucen mozkem. Nyní hledají srdce, vzájemné porozumění toho, milovat jeden druhého. Vytlačením lásky a sympatie, fungování mozku zničí tuto civilizaci."

neděle 22. února 2015

"Musíme se se všemi těmito věcmi smířit"-Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Gósvámí Maharádža
Ve Šrímad Bhágavatamu je řečeno, že svět je falešný (dočasný); ale myslíme si, že transcendentální svět je falešný, zatímco zde utváříme vztahy a říkáme že: toto je moje matka, toto je můj otec, toto je má žena, a tento svět je skutečný svět. Tvoříme tento svět tím, že říkáme, toto je manželka nebo manžel nebo dcera. Toto je klam a není to pravda. Ale měsíc a slunce a zábavy Pána Rámy a Krišny nejsou falešné. Musíme se se všemi těmito věcmi smířit. Ale s tím se dokážete smířit, pokud se sdružujete s prvotřídními Vaišnavy (oddanými Krišny) - jinak ne


Bhakta Bandhav International Trust

sobota 7. února 2015

"Co je Guru?" - Vana Swami Sevakas ProductionsVěnováno Šrílovi Bhaktivedántovi Vana Goswámí Mahárádžovi , velkému kazateli Vaišnava Dharmy, drahému žáku Šríly Bhaktivedánty Nárájana Mahárádže.