čtvrtek 26. března 2015

"Jedenáctou překážkou pro Vaišnavy je sektářství"-Šríla Bhaktivinód Thàkur

Thákur Bhaktivinód v Krišna Samhitě 8.22: Jedná se o jeho verš a význam:
sampradaya-virodho
'yam davanalo vicintyate
"Jedenáctou překážkou pro Vaišnavy je sektářství, které má podobu lesního požáru. Kvůli sektářství člověk nemůže přijmout za Vaišnavu nikoho mimo svůj kolektiv a jako následek toho čelí mnoha potížím v nalezení gurua a sdružování se s upřímnými oddanými. Proto je uhašení lesního požáru to nejdůležitější, zřeknutím se této mentality."

neděle 15. března 2015

"Pokud je tvůj Guru bona fide"-Šríla Bhaktivedánta Nárájana Goswámí Mahárádž


"Pokud je tvůj Guru bona fide (pravý), nejdříve se snaž odevzdat se mu. Modli se k němu: "Nic nevím. Nevím co je špatné a co správné. Co mi řekneš, co mi poradíš, nebo co mi nařídíš, to musím poslechnout." Takový je smysl přijetí útočiště u Gurudéva."

pátek 13. března 2015

"Kanaka, kamini, pratištha" -Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí

"Je to velké neštěstí, pokud Vaišnavský guru odbočí z línie. Je to vzácné, ale občas to lze nalézt. Obvykle příznaky deviace spadají do tří různých tříd: „kanaka“, „kamini“ a „pratištha“: peníze, ženy a prestiž. Nejdřív guru ztratí zájem o svého gurua a „šástra-upadeša“, rady z šáster. Potom, co dříve uváděl, citujíc písma a slova svého gurua, od něj postupně odejde. Jeho touha po vyšší věci zmizí. To je „pratištha“, prestiž. „Kanaka“, „kamini“. „pratištha“: peníze, ženy a jméno a sláva – toto jsou tři zkoušky, které jsou všude, aby se poznalo, zda je někdo sádhu či nikoliv, nebo na jakém stupni je. První věc je odklon od jeho nadřízených guruů. To by se mělo zjistit. To je „pratištha“, prestiž. – "

z knihy: "Šrí Guru a Jeho Milost"

středa 4. března 2015

"Kdo je Krišna?"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

'Slečna Nixonová: Má první otázka je nejzákladnější. Co je to vědomí Krišny?

Śrīla Prabhupāda: Krišna znamená Bůh. My všichni jsme s Ním důvěrně spojeni, protože On je naším původním otcem. Ale zapomněli jsme na toto spojení. Až se začneme zajímat o poznání, "Jaké je mé spojení s Bohem? Co je smyslem života?" pak se nazýváme ve vědomí Krišny.

Slečna Nixonová: Jak se vědomí Krišny vyvine v člověku, který ho praktikuje?

Śrīla Prabhupāda: Vědomí Krišny již existuje v jádru srdce každého. Ale kvůli našemu materiálně podmíněnému životu jsme na to zapomněli. Proces zpívání Haré Krišna mahámantry -

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare

- obnovuje vědomí Krišny, které už máme. Například, před pár měsíci tito američtí a evropští chlapci a děvčata nevěděli o Krišnovi, ale zrovna včera jsme viděli, jak zpívali Hare Kṛṣṇa a tancovali v extázi po celý průvod Ratha-yātry [každoroční festival podporovaný hnutím vědomí Krišny ve městech po celém světě). Myslíte si, že to bylo umělé? Ne. Umělé, nikdo nedokáže současně zpívat a tancovat hodiny.  Ve skutečnosti probudili jejich vědomí Krišny tím, že následovali pravý postup. Toto je vysvětleno v Čaitanja-čaritāmṛtě (Madhja 22. 107):

nitya-siddha kṛṣṇa-prema ‘sādhya’ kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya

Vědomí Krišny dříme v srdci každého, a když člověk přijde do kontaktu s oddanými, probudí se. Vědomí Krišny není umělé. Stejně jako mladý chlapec probudí svou přirozenou přitažlivost k mladé dívce v její společnosti, podobně, pokud někdo zaslechne o Krišnovi ve společnosti oddaných, probudí své spící vědomí Krišny.

Slečna Nixonová: Jaký je rozdíl mezi vědomím Krišny a vědomím Krista?

Śrīla Prabhupāda: Vědomí Krista je také vědomím Krišny, ale poněvadž v současné době lidé nedodržují pravidla a usměrnění křesťanství - přikázání Ježíše Krista - nedostávají se k úrovni vědomí Boha.'
(Nauka o seberealizaci, Šríla BV Swámí Prabhupád - zakladatel, áčárja Hnutí pro vědomí Krišny)