středa 29. dubna 2015

Nádherný bhadžan se Šrílou Bhaktivedántou Vana Mahárádžem


"Měli bychom se snažit vytvořit naše srdce jako Vrindávana"-Šríla Bhaktivédanta Vana Gosvámi Maharádža"

Měli bychom se snažit a vytvořit naše srdce jako Vrindávana tím, že odstraníme chtíč nebo „anárthy“. Naše srdce a mysl by měly být tak půvabné, křišťálově čisté a bez špíny jako vody Vrindávany. Maháprabhu toto vysvětlil v „Gundičá-márdžana-líle“. Jestliže skutečně chceme odejít do Vrindávany, musíme očistit naše srdce jako Čaitanja Maháprabhu a oddaní, kteří očistili chrám Gundičá Mandir. Tehdy budeme moci vstoupit do posvátné Vrindávany. Pokud nebudeme usilovat o to dostat se tam, nikdy nebudeme šťastni. Postup je zpívat svatá jména bez přestupku, dodržovat pravidla a stýkat se s prvotřídními oddanými Pána. Maháprabhu pravil: „Ó Můj Pane, prosím ukaž Svá lotosová chodidla v Mém srdci, které je jako Vrindávana. Pak bude Můj život úspěšný.“ Toto je náš cíl a záměr. Jak Šríla Bhaktivedánta Swámí Mahárádž, tak náš milovaný Šríla Gurudév nás všechny pozvali, abychom přišli tímto způsobem do Vrindávany: „Ó mé rozkošné dcery a synové, prosím, přijďte do Vrindávany. Ať jsou vaše srdce čistá a nevinná jako Vrindávana. Dám vám kapku nektaru Vrindávany. Prosím, přijďte, prosím, přijďte. Jen otevřte a očistěte svá srdce.“ JayGurudev.CZ

"Co je ISKCON?"-Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí


"Oddaný: Existuje mnoho pohledů na Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny (ISKCON). Jaký by měl být správný pohled na ISKCON? Šríla Šrídhar Mahárádž: V tomto verši dává Raghunáth Dás Goswámí správné obeznámení se s tím, co ISKCON je ("námašreštham manum api šači-pútram atra svarúpam"). ISKCON se nemůže odchylovat od tohoto verše. Nepřišli jsme sem, abych se klamali, ale abychom našli naplnění. ISKCON naplní vnitřní požadavek každého, dokonce i rostlin a kamenů, přivádějíce je k nohám Maháprabhua a "goswámích". Všichni a všude, od vesnice k vesnici, by měli být zastaveni a osloveni: "Zpívej Jméno Krišny! Přijď pod vlajku Maháprabhua!" Této velké celosvětové misi se bude nesmírně dařit; dotkne se nebes a pokryje Zem i ostatní planety. To byl cíl Bhaktivedánty Swámího Prabhupády, my mu rozumíme a oceňujeme ho." (kniha Šrí Guru a Jeho milost)
~~~~~~~~~~~~~ >>
namasrestham manum api saciputram atra svarupam<< rupam tasyagrajam urupurim mathurim gostavatim radhakundam girivaram aho radhikamadhavasam prapto yasya prathitakrpaya sri gurum tam nato ‘smi "

Jsem naprosto zadlužen Šrí Gurudévovi. Proč? Dal mi toho tolik. Dal mi nejvyšší pojetí svatého jména Krišny, nejvyšší podobu zvuku, který obsahuje prvotřídní podobu myšlení, toužení, dokonalosti, všeho. A dále mi předal mantru."

pondělí 27. dubna 2015

Haré Krišna kírtan se Šrílou Bhaktivedántou Nárájanem Mahárádžem


Šríla Bhaktivedánta Swámí Mahárádž Prabhupád na návštěvě u Šríly Bhakti Rakšaka Šrídhara Dév-Goswámí Mahárádže

"Krátké prohlášení o filozofii vědomí Krišny"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Od Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivedánty Swámí Prabhupády
Zakladatel-Áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny
1) Upřímným pěstováním skutečného duchovního poznání, můžeme být bez úzkosti a vejít do stavu ryzího, nekončícího, blaženého vědomí v tomto životě.
2) Nejsme tato těla, nýbrž věčné duše, nedílné části Boha (Krišny). Takové, že my všichni jsme bratři, a Krišna je v samé podstatě naším společným otcem.
3) Krišna je věčná, vševědoucí, všudypřítomná, všemocná a všepřitažlivá Osobnost Božství. On je otcem dávajícím símě všech živých bytostí, a Je udržitelnou energií veškerého vesmírného stvoření.
4) Absolutní Pravda je obsažena ve všech velkých písmech světa. Avšak nejstarší známá zjevená písma v existenci jsou Védské literatury, zejména „Bhagavad-gítá“, což je doslovný záznam skutečných slov Boha.
5) Měli bychom se učit Védskému poznání od pravého duchovního učitele – někoho, kdo nemá žádné sobecké motivy a jehož mysl je pevně soustředěna na Krišnu.
6) Než se najíme, měli bychom Pánu obětovat jídlo, které nám dává sílu. Tehdy se Krišna stává obětinou a očišťuje nás.
7) Veškeré naše činnosti bychom měli vykonávat jako oběť Krišnovi a nedělat nic pro naše vlastní uspokojení smyslů.
8) Doporučený způsob pro dosažení vyvinutého stupně lásky k Bohu v tomto věku Kali, nebo hádky, je zpívat svatá jména Pána. Pro většinu lidí je nejjednodušší metodou zpívat Haré Krišna „mantru“: Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré/ Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré.

"Prosba k žákům pokleslých guruů"-Šríla Gour Govinda Swami Mahárádž

"Chtěl bych srdečně požádat žáky žáků našeho drahého duchovního učitele Šríly Prabhupády. V neobyčejně milostivém a nesmírně soucitném procesu od Šríman Gaurangy Maháprabhua, není vůbec důvod cítit se zklamaný, i když žáci s bolestí spatřují deviaci svých guruů od příkazů "šáster" a že poklesli z minimální očekávané úrovně předepsané duchovní normy. Žáci takových guruů by jistě měli vědět, že pokud se velice vážně a upřímně, s nezištnou oddaností, modlí k Nejvyššímu Pánu Krišnovi, Jež je v jejich srdci, pak bude Krišna nepochybně reagovat na jejich prosby a pomůže jim získat skutečně ryzího, bona-fide duchovního učitele, který je dokáže úspěšně dovést k lotosovým chodidlům Krišny, Nejvyššího Pána.

krsna-krpate guru mile, guru-krpate krsna mile

 Člověk obdrží pravého gurua milostí Krišny a milostí gurua získá Krišnu."

- Z eseje zveřejněné v roce 1990 s názvem "Guru Tattva".
 ( http://issuu.com/robelings/docs/guru_tattva_booklet/7?e=0 )

neděle 26. dubna 2015

"Bez práce nejsou Kolače"-Šríla Bhaktivedánta Vaman Goswámí Mahárádža

"Abyste ochránili své duchovno, musíte čelit světské kritice. Avšak nezříkejte se kvůli tomu Cesty Pravdy." -


 [Zdroj: Patramrita-Nektar z dopisů Dopis ze dne: 31. ledna 1974 Oblast 24 Parganas, Kalkata]
 fb stránka Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj

sobota 25. dubna 2015

Haré Krišna kírtan se Šrílou Gour Govindou Svámí Mahárádžem


"Opravdový sankírtan"-Šríla Prabhupád Bhaktisiddhánta Saraswatí Thákur

„Kírtan“ se nazývá „sankírtan“, když ho mnoho lidí vykonává dohromady. Avšak bude mít jméno „sankírtan“ nějakou cenu, pokud se nějací ničemníci, bez nadšení pro službu Šrí Bhagavánovi, sejdou, aby jednohlasně pokřikovali? Pravý „hari-sankírtan“ to bude, když se připojíme k „sankírtanu“ věrných oddaných, kteří slouží Šrí Bhagavánovi podle zásad stanovených ve Védách a spřízněných „šástrách“.

 Opačně, není to „hari-sankírtan“, jakmile se provádí kvůli prevenci epidemií cholery nebo neštovic, kvůli prosperitě v profesi, pro zisk nebo úctu a pověst. Tento „kírtan“ je „mája-kírtan“ – zpívání v rámci moci nad iluzorní energií.

 Dokud se nepřipojíme k dokonalému „krišna-kírtanu“ vedeným pravými oddanými, „mája“ nás bude klamat různými způsoby. A pokud se připojíme ke „kírtanu“ zaslepených sebebludařů, jenž se nestarají o své pravé štěstí, pak zajisté nedosáhneme našeho vlastního skutečného štěstí. Jestliže následujeme lidi, kteří nikdy neobdrželi pokyny od pravých „Vaišnavů“, nýbrž je jen napodobují tím, že zdobí svá těla korálky „tulasí“ a jinými znaky, a kteří vykřikují něco, co se zdá být jmény Boha pouze vnějším zvukem, nenalezneme „šrí hari-náma-sankírtan“.

 (Upraveno z „The Gaudiya“, svazek 23, 10. vydání, přeloženo týmem „Rays of the Harmonist“)

"Z jiného kolectivu"-Šrí Šrímad Bhaktivedánta Nárájan Goswámí Mahárádž

"Z JINÉHO KOLEKTIVU"

 Šrí Šrímad Bhaktivedánta Nárájan Goswámí Mahárádž, Malajsie, 1. února 1998 ~~~

 Mahat-sevam dvaram ahur vimuktes
Tamo-dvaram yositam sangi-sangam
Mahantas te sama-cittah prasanta
Vimanyavah suhrdad sadhavo ye ~~~

   [Člověk může dosáhnout cesty osvobození z materiálních pout jedině službou vysoce pokročilým duchovním osobnostem. Tyto osobnosti jsou impersonalisté a oddaní. Ať už chce splynout s existencí Pána nebo se chce stýkat s Osobností Božství, měl by sloužit mahátmám (velké duše). Pro ty, jež se o takové činnosti nezajímají, jež se stýkají s lidmi, kteří mají zálibu v ženách a sexu, je cesta do pekla otevřena dokořán. Velké duše jsou vyrovnané. Nevidí žádný rozdíl mezi jednou živou bytostí a druhou. Jsou velmi mírumilovné a jsou plně zaměstnané v oddané službě. Jsou zbavené hněvu a pracují pro prospěch každého. Nechovají se žádným ohavným způsobem. Takoví lidé jsou známí jako mahátmy (velké duše). Šrímad-Bhágavatam 5.5.2]

   V nedávné době byl výklad veršů, jako je tento, vyřazen a místo toho jsou nyní poskytována jiná, odlišná vysvětlení. Podle nových výkladů, ti, jež je tvoří, tvrdí, že: „Člověk by měl přijmout útočiště pouze u našeho Gurudéva, nebo u někoho jiného, kdo je z našeho kolektivu. Nikdy by neměl jít k nikomu mimo naši skupinu. Nezáleží na tom, kdo oni jsou. Třebaže to může být Krišna v podobě sádhua (svatá osoba), nebo dokonce Čaitanja Maháprabhu a Nitjánanda Prabhu osobně, jestliže Jsou mimo náš kolektiv, pak je zakázáno vidět Je. A pokud neuposlechnete těchto pravidel, potom vás vyhodíme ze skupiny. Musíte přijmout pouze sádhuy, jež jsou v naší malé skupině.“ [*viz. poznámka pod čarou 1]

 Avšak toto není význam této šloky, nebo jakékoliv jiné. Taková prohlášení nejsou k nalezení nikde v šástře.


 BHAKTI NENÍ OMEZENA ŽÁDNÝMI SEKTÁŘSKÝMI OMEZENÍMI

 Vidím, že mnoho oddaných nyní chce přijít a poslechnout si Hari-kathá, ale, vzhledem k jejich slabé mysli, jsou ovládáni. Ti, jež se je snaží ovládat, jednají proti Vaišnavské etiketě a páchají velký přestupek. Pokud jakákoli osoba dává pozvání, aby přišli a naslouchali Hari-kathá, a další osoba varuje lidi, aby nešli a neposlouchali, pak se dopouští největšího přestupku. Ani v historii, ani ve Šrímad-Bhágavatamu, Mahábharatě ani v Rámajaně, jsme nikdy neviděli Vaišnavy takto jednat. Takže tento jed je nyní podáván. Měli byste vědět, že ten, kdo tento jed podává, není ani Vaišnava, co říci o způsobilém guruovi.

 Jestliže takzvaný guru dává takový příkaz, měl by být určitě zavržen. Jsme vyznavači Krišna bhakti. Pokud uvidíme osobu, která je kvalifikovaná na to, aby nám předala tuto Krišna bhakti, pak bychom jí měli naslouchat. Bhakti není omezena žádnými sektářskými omezeními. Kdekoliv bona fide Vaišnava mluví o Hari-kathá a Šrímad-Bhágavatamu, měli bychom si ho jít určitě poslechnout. Pokud je takový Vaišnava přítomen, a my si ho nejdeme poslechnout, potom se dopustíme přestupku. [*viz. poznámka pod čarou 2] Takže, vysvětlení k šástře se nyní liší. Ve skutečnosti se výklady nezměnily, avšak mentalita těch, kteří se je snaží vytvořit, ano. Myslím si, že byste se neměli řídit těmito nepravdivými pokyny, bez ohledu na to, kdo je sestavuje. I když váš guru toto říká, pak musí být zavrhnut. Toto je Vaišnavská etiketa.

 ODDANÍ MAHÁ-PURUŠA (VELKÉ OSOBNOSTI) TU JSOU PRO CELÝ SVĚT

 Takže naslouchejte a vezměte si toto všechno k srdci. A ať už slyšíte cokoliv, snažte se to osvojit v životě. Jestliže si něčeho nejste vědomi nebo nerozumíte, můžete se zeptat kteréhokoli Vaišnavy, aby to vysvětlil, nebo můžete přijít za mnou, pokusím se pomoci, bez jakékoli diskriminace na základě kasty nebo vyznání. Oddaní mahá-puruša nejsou vázáni žádnými sektářskými zásadami nebo omezeni hranicemi nebo zdmi; spíše tu jsou pro celý svět. Stejně jako Krišna je celého světa, jsou i Vaišnavové. Jestliže kdokoliv vytváří sektářství ve jménu duchovního života, pak to dělají bez jakéhokoli odkazu na sádhua, šástru nebo gurua.

 [Poznámka 1: Chci takovouto revoluci: měli bychom přijít na správnou cestu, v pravém slova smyslu. Krišna někoho naplánuje, aby po mě nastoupil; a potom přijde kdokoliv jiný, a to nebude zničeno. Svět bude zničen, avšak tato linie je věčná. Šríla Bhaktivinód Thákur řekl, že tato linie je věčná. Někdo přijde, ať už z jakékoli skupiny. (Šríla Nárájan Goswámí Mahárádž, z přednášky 15. ledna 2000]

 [Poznámka 2: Provádět bhadžanu (oddanou službu) se sklonem sloužit Šrímatí Rádhice je tím nejlepší druhem bhadžany. Nelze říci, že nikdo není způsobilý pro vykonávání tohoto druhu bhadžany. Na tomto světě je vždy rúpanuga Vaišnava, jež je schopen vykonávat takovou bhadžanu. Minulost, přítomnost a budoucnost – stále tu bude někdo s touto kvalifikací. Říci to jinak je chybné, poněvadž svět by čelil zániku, pokud by postrádal přítomnost takové kvalifikované osoby.

 (přeloženo týmem z „Rays of the Harmonist“, „Jewels from the Ocean of Separation“ od Šríly Nárájana Goswámí Mahárádže v glorifikaci Šríly Bhaktivedánty Vamana Goswámí Mahárádže, Kártik, 2005]


 (PureBhakti.com)

 [MAHÁ-PURUŠA: Velká osobnost, jenž je seberealizovaná a nachází se mimo zrození a smrt]

čtvrtek 23. dubna 2015

"Neměli bychom se snažit kohokoliv kritizovat"- Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža

"Neměli bychom se snažit vidět nedostatky druhých nebo kohokoliv kritizovat. I když je někdo opravdu špatný nebo dělá něco špatného, přesto bychom ho neměli odsuzovat. Pokud tak učiníme, špatné vlastnosti té osoby se přenesou na nás. Přijmou u nás útočiště." fb stránka Bhakta Bandhav International Trust

pátek 17. dubna 2015

"Ohledně takzvaných guruů"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Śrīla Prabhupāda praví: [Ohledně takzvaných guruů] 

 Puṣṭa Kṛṣṇa: A co tzv. guruové, kteří si berou trochu odsud a trochu odtamtud?

 Prabhupāda: Tzv. guruové, jsou tzv. guruové. Nejsou guruy. To již bylo vysvětleno. Jestliže někdo neříká to, co říká Kṛṣṇa, pak není guru. Pokud přijmete tzv. gurua, je to vaše smůla. Co se dá dělat?

 Puṣṭa Kṛṣṇa: Někteří z nich řeknou něco, co Kṛṣṇa říká, avšak převezmou rovněž z jiných míst. Jaké je postavení takových osob?

 Prabhupāda: Je nejnebezpečnější. Je nejnebezpečnější. Je to prospěchář. Shání zákazníka, něco tady... Dle přání zákazníka dává něco, co potěší zákazníky. Takže on není guru. Je služebník. Chce sloužit takzvaným žákům, aby mohl být spokojený a něco mu zaplatit. Je služebník. Není guru. Guru je pán. Nemůžete neuposlechnout gurua. Ale pokud se stanete služebníkem, chcete potěšit žáka tím, že mu lichotíte, abyste od něho získali peníze, pak nejste guru, jste služebník. Stejně jako sluha těší pána. On není guru. Je služebník. Takže, naše postavení by mělo být služebník, ano, ale služebník Nejvyššího. Guru znamená silný. Nemůžete ho využít pro uspokojení svých rozmarů. To není guru.

 [Odpověď na dotazník z "Bhavān's Journal": Vṛndāvana 28. června 1976]

"Může někdo uctívat Krišnu, aniž by byl pod vedením Gurudéva?"-Šríla Prabhupáda Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thakur

Dotaz: Může někdo uctívat Krišnu, aniž by byl pod vedením Gurudéva?

 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Prabhupád: Nikdy. Naším jediným životním cílem je pěstovat vědomí Krišny. To lze provádět pouze pod vedením nebo podle pokynu oddaného Krišny. Šrí Varšbhanaví Déví (Šrímatí Rádhárání) je Krišnovou nejoblíbenější. Uctívat Ji je nejpříznivější pro uctívání Krišny. Nikdo není příznivější než Šrí Rádhá. Ti, jež jsou velmi drazí Šrímatí Rádhárání, jsou všichni naši duchovní učitelé. My Gaudíja Vaišnavové jsme spíše na straně Rádhárání, než na straně Krišny. Šrí Gurudév se neliší od Šrímatí Rádhárání.

 Upadešamrita od Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatí Thákura Prabhupády

čtvrtek 16. dubna 2015

"Opěvování Svatého Jména ve společnosti ryzích oddaných"-Šríla Bhakti Vallabh Tírtha Goswámí Mahárádž

Opěvování Svatého Jména ve společnosti ryzích oddaných je nejúčinnější sádhanou pro brzké získání toužebných výsledků, poněvadž dokud neochutnáme sladkost Šrí Krišny, přetahování lanem mezi světskou přitažlivostí a Krišna bhakti bude pokračovat. - Šríla Bhakti Vallabh Tírtha Goswámí Mahárádž

 (fb stránka Sree Chaitanya Gaudiya Math - Hyderabad)

středa 15. dubna 2015

Kdo se může stat gurem? -Šríla Bhakti Pragňána Kešava Goswámí Mahárádž

"Pouhá znalost písem nestačí, ti, jenž jsou zběhlí v Bhadžanu, ti, jenž dosáhli posvátné sféry, pouze ti jsou schopni stát se 'Guruem'. Světská moudrost nemá žádnou hodnotu."

 Datum: úterý 10. března 1953 Místo: Šanti-Niketan, Depara, oblast Čunčara, Západní Bengálsko

"Materialismus nikdy nezvítězí" - Šríla Bhaktivedánta Vaman Goswámí Mahárádža

"Materialismus nikdy nezvítězil a vůbec nikdy nezvítězí nad Duchovní Mocí."

 [Zdroj: Patramrita - Nektar z dopisů Dopis ze dne: 30. srpna 1976 Šrí Nilačal Gaudíja Math, Purí]

"Guru a Bhagaván jsou stále se mnou"-Šríla Bhaktivedánta Vaman Goswámí Mahárádža

"V tomto světě neexistuje skutečný mír; Zatímco zůstávám v tomto postavení, 'Guru a Bhagaván jsou stále se mnou' - tento pocit nás vždy chrání před všemi druhy nesnází." - Šríla BV Vaman Goswámí Mahárádž


[Zdroj: Patramrita - Nektar z dopisů Dopis ze dne: 25.11.1977 Raigandž, Západní Dinádžpúr, Západní Bengálsko]

"Bhagavad Gítá 9.22"-Šríla Bhaktivédanta Vana Maharádža

ananyāś cintayanto māḿ
ye janāḥ paryupāsate
 teṣāḿ nityābhiyuktānāḿ
yoga-kṣemaḿ vahāmy aham

 Avšak ti, jenž Mě stále uctívají s naprostou oddaností, meditují o Mé ušlechtilé podobě - těm přináším, čeho se jim nedostává, a opatruji to, co mají.

 (Bhagavad Gítá 9.22)

 Jestliže někdo soustředěně slouží a provádí sádhana-bhadžanu pro Krišnu, automaticky této osobě Dá všechno. "Ananyāś" znamená uctívat výhradně Mě (ne žádné jiné polobohy nebo polobohyně). Zaměřen na gurua a Krišnu, "ananjah bhakta". Jeden oddaný přijme harinám od šesti sannjásínů. Zde není víra. Jakýkoli sannjásín přijde, Maharádži, prosím, dej mi harinám. Toto není bhakti. Bhakti musí být soustředěna na gurua a Krišnu. Nikdy se nezřekněte gurua a nikdy se nevzdejte harinámu. Vzdát se tohoto gurua a jít za dalším guruem pro harinám. A opět se zříct gurua a přijmout harinám od jiného gurua. V takovém životě se ničeho nedosáhne. Člověk musí naslouchat hari-katě od Vaišnavů, avšak musí zpívat Gaura Náma mantru. Vzříci se tohoto gurua a přijmout útočiště u jiného gurua je vlastně duchovní zločin. Je to ve skutečnosti zneuctění gurua a harinámu. Proto je taková osoba určená do pekla jako následek toho, že nemá víru v gurua. Který guru v tomto případě zachrání tu osobu, když není víra v žádného z guruů? Např., když člověk postaví nohu do člunu a druhou do jiného člunu. Přeplul by takový člověk řeku? Taková osoba spadne do vody. Šríla BV Vana Mahárádž

pondělí 13. dubna 2015

Výňatek z knihy "Šrí Sva Nijama Dásakam" -Šríla Bhaktivédanta Vana Gósvámí Maharádža

Je obtížné snášet odloučení od Šrí Krišny, avšak snést odloučení od oddaných je nemožné. Při poslechu Hari-kathy ve společnosti oddaných člověk zmírní bolest z osamocení od Šrí Krišny, ale je těžké udržovat život v nepřítomnosti oddaných.

"Přijetí útočiště"-Šríla Gour Góvinda Mahárádž

Jestliže je někdo inteligentní a má štěstí, přijme útočiště u takového Vaišnavy a provádí bhadžan, Krišna ho nikdy neopustí. Ale bez přijetí útočiště u Vaišnavy, se ti, jenž vykonávají bhadžan, nemohou přiblížit ke Krišnovi. Bhubanešwar, 1992 Šríla Gour Góvinda Mahárádž

neděle 12. dubna 2015

"Měli bychom se upřímně modlit"-Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža

11. duben 2000 v Mathuře, Šríla BV Nárájan Mahárádž

 Před usínáním bychom měli být velmi opatrní. Měli bychom se upřímně modlit: "Celý den jsem se snažil ze všech sil, ale během noci nemám nic pod kontrolou. Nevím, kam má mysl zaletí a kam mě odnese." Jestliže se modlíme a spoléháme na milost Hariho, Gurua a Vaišnavů, budou nás opatrovat. A jaký bude výsledek? Můžeme sledovat, jaká myšlenka přijde jako první do našeho srdce a mysli, až se ráno probudíme. Pokud toto budeme trénovat, pak, za pár dní, když budeme vzhůru, nějaké čentování, nějaké modlitby, nebo nějaká vzpomínka na Pána jistě přijde.

 Mějte prostou (upřímnou) mysl. Je velmi důležité být upřímný v srdci. Pokud nejsme upřímní v srdci - je to k ničemu. Můžeme navenek vynaložit mnoho úsilí, ale jestliže naše mysl není upřímná (prostá), nezískáme žádný výsledek. Jaký má prostá mysl význam? Znamená to, že jsme si jistí, co chceme. Nejsme již zmatení a nesnažíme se podvádět druhé. Nejsme podvodníci.

 Víme, že chceme lásku a náklonnost k Harimu, Guruovi a Vaišnavům; tak se je snažíme potěšit. Neexistují žádné jiné tužby. Měli bychom zpívat hlasitě, protože mysl je nevypočitatelná. Pokud nás rozrušuje, měli bychom hlasitě zpívat:

Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré!

Automaticky získáme plnou pozornost mysli.


fb stránka Bhakta Bandhav

"Distribucí prasádam budete sloužit Pánu"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Distribucí prasádam budete sloužit Pánu, a stejně tak potěšíte veřejnost.
Postupně zvyšujte počet hostů a nikoho neodmítejte. Tímto způsobem pokračujte: Cokoliv zde je, rozdělujte rovným dílem - nemusí to být moc přepychové, ale nikomu by neměl být odepřen rovný díl.
Dopis Giriradžovi, 12. dubna 1972

z Bhaktabandhav Int. Trust (fb stránka)

sobota 11. dubna 2015

Úvod k Gaudíja Vaišnavismu

Hnutí Haré Krišna je známo jako tradiční Gaudíja Vaišnavismus. Následovníci Šrí Čaitanji Maháprabhua, zejména ti, kteří pocházejí z oblasti zvané Gauda, Bengálsko, jsou nazýváni Gaudíjové. Gaudíja Vaišnavská tradice zaujala nynější podobu po božském příchodu Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua. Narodil se na této zemi během zatmění slunce v únoru roku 1486 jako syn Džagannátha Mišry a Šrídham Šačimaty v Majápuru, ve vesnici Navadvíp, Západní Bengálsko. Během svého života Vyjevil všechny vlastnosti ideálního ryzího oddaného Krišny a svým příkladem celosvětově Prosadil nauku o lásce ke Krišnovi. Šríman Maháprabhu není nikdo jiný, než Sám Krišna, který se zjevil, aby porozuměl hloubce lásky Šrí Rádhy, jejich věčné lásky, a rozšířil sladkou náladu lásky k Bohu.

 Učení Šrí Čaitanji Maháprabhua jsou založena na starobylé Védské literatuře Indie. Jsou rozděleny do tří základních kategorií, zvaných sambandha (vztah mezi individuální duší, světem a Nejvyšším Pánem), abhudheja (jednání v souladu s touto souvislostí) a prajodžana (konečný cíl života). Nyní předkládáme tyto vznešené pojmy jednoduše a pochopitelně. My všichni jsme věčné, duchovní bytosti. Putovali jsme ze zrození do dětství, z dětství do mládí, z mládí do stáří, a ze stáří do smrti, a pak po smrti přijmeme nové tělo, jako oblek, stejně jako měníme staré šaty, roztrhané za nové. Pod vlivem iluze považujeme toto dočasné hmotné tělo za naše vlastní já. Hmotné tělo projevuje známky života, pouze když je přítomno vědomí.

 Tělo bez vědomí je mrtvé. Bez vědomí ústa nedokáží mluvit, oči nevidí, uši neslyší, ani mozek nemyslí. My duše jsme zdrojem tohoto vědomí. Hmotný svět je jako strom, jehož kořeny směřují do nebe a větve dolů. Takový strom můžeme spatřit, když sledujeme odraz stromu na hladině klidného jezera. Tak, jako strom na jezeře je zvráceným odrazem pravého stromu, podobně materiální svět je zvráceným odrazem naší původní duchovní sféry. Žadoníc o odraz plodů, člověk se pouze namočí, bezúspěšně se snaží uspokojit hlad, a duše je rovněž frustrovaná z jeho pokusů, aby získal nekončící blaženost ve světě dočasných záblesků. Pravé štěstí lze nalézt jedině v dokonalé existenci, království duše.

 Absolutní Pravda se zjevuje ve třech stádiích: 1. Všudypřítomný Bůh je počátkem veškeré existence, 2. Nadduše, Pán v srdcích všech, který poskytuje paměť, poznání a zapomnění, 3. Nejvyšší Osobnost Božství, která je známá jako Krišna, prvotní a vše přitažlivý. Prvotní Bůh a Nadduše. Sám Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravda a prvotní příčina všech příčin. Je původ veškerého stvoření, udržování a ničení, jež je přímo i nepřímo vědom období stvoření, ač naprosto na nich nezávislý. Jeho iluzorní energie způsobuje, že se tento zjevený svět zdá být skutečným. Svou iluzí Zaslepuje všechny živé bytosti v koloběhu zrození a smrti, v závislosti na našich přáních. Přebývá ve věčném příbytku plném poznání a blaženosti, mimo dočasný svět.

 Vrozené postavení živé bytosti je být věčně plná poznání a blaženosti. Tento přirozený stav je obnoven nasloucháním, opěvováním a vzpomínáním na jména, podobu, vlastnosti a zábavy Šrí Krišny, prvotní Osobnosti Božství. Jsme Jeho věčnými služebníky a patříme do Jeho božského příbytku. Tím, že je Krišna Svrchovaný, se neliší od Svého jména a Svých líbezných zábav. Posloucháním, oslavováním a meditováním o Jeho jménu, podobě, vlastnostech a zábavách, získáváme naše vrozené postavení v přirozeném a láskyplném vztahu s Krišnou, laškovnou, přesto půvabnou Nejvyšší Osobností Božství. Nejrychlejší způsob jak se dostat do tohoto stavu vědomí je postup naslouchání, zpívání a meditování nad Haré Krišna mantrou ve společnosti osob, které mají osobní a hluboký vztah s Krišnou.

 Opěvování svatých jmen od základu ničí světské pojetí života a umožňuje živé bytosti ochutnat nektar, po kterém vždy toužila.

 Haré Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Haré Haré / Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré

 Tato mantra obsahuje nejvýznamnější jména Krišny, Haré znamená vnitřní energie Krišny, Krišna znamená vše-přitažlivý a Ráma znamená nejvyšší poživatel všech lásyplných zábav. V těchto svatých jménech je ukryto věčné postavení činností živé bytosti, které zaplavuje láska duchovního světa. Nejvyšší podnět této existence je láska. Bez ní nikdo nedokáže žít. Aby Krišna rozšířil lásku, kterou Cítil, Zjevil se nám, malým živým bytostem. Osoba, která chce získat čistou lásku, by se měla odevzdat tomuto vznešenému a spanilému procesu vědomí Krišny, prostřednictvím kterého člověk může velmi rychle pochopit Krišnu, vše přitažlivou Osobnost Božství, a Vrindávan, Jeho duchovní příbytek, kde je Pohroužen ve svých nekonečných zábavách plných extatické lásky se svými Služebníky, přáteli, rodiči a milovanými.

 (přeloženo z Radharanikijay.blogspot.com)

čtvrtek 9. dubna 2015

"Pravý sádhu"-Šríla Gour Govinda Swami Mahárádž


Gour Góvinda Swámí: Pravý sádhu je ten, kdo je zcela pohroužen v Krišnovi, dnem i nocí, dvacet čtyři hodin. Získal Krišnu. Je s Krišnou. Může vám dát Krišnu. Vy ho nevidíte. Nemáte pro to zrak. Můžete pouze od srdce plakat pro Krišnu. Toto není vnější pláč. Je to vnitřní. Potom Krišna, který je ve vašem srdci, uvidí, že pláčete a pomůže vám. Naplánuje pro vás, že takového sádhua potkáte. To je plán Krišny. Až se s takovou osobou setkáte, pocítíte spontánní přitažlivost z jádra vašeho srdce. Tato přitažlivost je důkazem.
Oddaný: Potkat sádhua je tak vzácné. Jak člověk může dostat příležitost?
Gour Góvinda Swámí: Je fakt, že je to vzácné, ale pokud pro to pláčete doopravdy, pak to Krišna dokáže naplánovat. Pro vás je to nemožné, ale nic není nemožné pro Krišnu

"Výňatek z knihy "Bhakti, bhakta & Bhagaván"-Šríla Bhaktivédanta Vana Goswámi MaharádžaVýňatek z knihy "Bhakti, bhakta & Bhagaván"

 Mahátma je naším nejlepším dobrodincem a naším věčným příznivcem. Jeho pokyny se zdají být nemožné pochopit, natož dodržovat. Dokonce se můžeme domnívat, že je naším nepřítelem, jelikož mluví proti našemu prospěchu. Avšak to není pravda. Je doktor naším nepřítelem? Pokud jdeme do nemocnice na rozhodující operaci, můžeme se doktora snažit odstrčit a vykopnout. Nicméně později, když lékař úspěšně dokončil operaci a dal nám další šanci žít, si uvědomíme, že jednal v našem nejlepším zájmu a je vskutku naším příznivcem. Stejně tak bhakti, bhakta a bhagaván jsou našimi skutečnými přáteli a věčnými příznivci.

 Nyní možná nechápeme, že sádhu promlouvá pro náš vlastní prospěch, když upozorňuje na naše nedostatky a poučuje nás co dělat a co nedělat. Možná si myslíme, že se nás snaží podvést a je naším nepřítelem. Neposloucháme ho, protože neříká lichotivá slova, ale místo toho si jdeme poslechnout někoho, kdo nás nekárá a vždy řeční o důvěrné, prvotřídní gopí-kathá.

Tímto způsobem si myslíme, že dokážeme udělat duchovní pokrok, být šťastní, a zároveň dál dělat nesmyslné činnosti.

 Můžeme si myslet: „Pak se stanu gopíí, a za pár dní spatřím Krišnu, a všechny gopíe, jak tančí tanec rása!“ Ve skutečnosti osoba, která takto přemýšlí nebo mluví, není pravým sádhuem, ani naším nejlepším přítelem, ani naším dobrodincem, nýbrž je naším skutečným nepřítelem.

 Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur Prabhupád ve své Anubhásji vždy klade důraz na tento bod a vysvětluje, že naším nejlepším přítelem je někdo, kdo udílí trest výhradně za účelem, aby nás vedl k našemu cíli dokonalosti ve vědomí Krišny.

 Podporuje nás s láskou a náklonností, a pečuje o nás s hari-kathou a společností, bez jakéhokoliv vlastního zájmu. Takové svaté osoby jsou odborníky v předávání pokynů v souladu s naší úrovní znalostí, abychom mohli dosáhnout dalšího a dalšího pokroku v naší bhakti pro Bhagavána.

Zdroj: JayGurudev.CZ

" Nové video s obrázky"-Šríla Bhaktivédanta Vana Maharádža

(1) gurudev! kṛpā-bindu diyā, koro' ei dāse, tṛṇāpekhā ati hīna sakala sahane, bala diyā koro', nija-māne spṛhā-hīna

 (2) sakale sammāna korite śakati, deho' nātha! jathājatha tabe to' gāibo, hari-nāma-sukhe, aparādha ha 'be hata

 (3) kabe heno kṛpā, labhiyā e jana, kṛtārtha hoibe, nātha! śakti-buddhi-hīna, āmi ati dīna, koro' more ātma-sātha

 (4) jogyatā-vicāre, kichu nāhi pāi, tomāra karuṇā-sāra karuṇā nā hoile, kāndiyā kāndiyā, prāṇa nā rākhibo āra

 PŘEKLAD

 1) Gurudéve, dej tomuto služebníku jen kapku milosti. Jsem nižší než stéblo trávy. Poskytni mi veškerou pomoc. Dej mi sílu. Dovol mi, ať jsem takový, jako ty, bez touhy nebo tužeb.

 2) Skládám ti veškerou úctu, neboť tak mohu obdržet sílu správně tě poznat. Tehdy, zpíváním svatého jména v nesmírné extázi, všechny moje přestupky skončí.

 3) Kdy se taková milost snese na tohoto, který je sláb a prost inteligence? Dovol mi být s tebou.

 4) Pokud mě budeš zkoušet, nenalezneš žádné přednosti. Tvá milost je všechno, z čeho jsem stvořen. Jestliže ke mně nebudeš milostivý, budu moci jen plakat, a nebudu schopen zaopatřit svůj život.


 Haribol!

"Nejdříve si zaslužte, pak si přejte"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Šríla Prabhupád praví - [Nejdříve si zaslužte, pak si přejte] Pokud Krišna nedá příležitost, rovněž nikdo nemůže Krišnovi sloužit. Avšak dává příležitost vhodné osobě. Tak je to všude. Pokud chcete být manažerem firmy, majitel firmy zkontroluje, zda jste schopni to vykonávat. Pak vám dá příležitost. "Ano." To je vzájemné. Stejně jako tato šloka, kterou jsme se dnes učili. Krišna se stává sarathim (vozataj). Stane se Krišna vozatajem nějakého darebáka nebo blázna? Stane se vozatajem Ardžuny. To je třeba přijmout. A bez jakékoliv způsobilosti: "Krišno, staň se mým vozatajem." Krišnu není tak snadné dostat. Ze všeho nejdříve si to zaslužte. Nejdříve si to musíte zasloužit, pak si přejte. Jak může být člověk vědomý Krišny bez tužeb? První je touha. "Toužím sloužit Krišnovi." To je začátek. Pak vám Krišna dá příležitost, jakou si zasloužíte. To je postup. A to je vysvětleno: anjablilasita-šunjam [Brs. 1.1.11]. Až budete zcela bez tužeb po čemkoliv materiálním, pak začne bhakti. To je nežádostivost. Nežádostivost znamená, když někdo netouží po ničem jiném kromě Krišny. To je nežádostivost. Bez dychtivosti znamená netoužit po čemkoliv světském. To je bez dychtivosti. [Ranní procházka: L.A. 11.1.1974]

středa 8. dubna 2015

"Guru čarana kamala bhadža man"-Šríla Bhaktivedanta Muni Maharádža

Píseň od Šríly Nárájana Mahárádže

"Snažte se dodržovat všechny tyto věci"-Šríla Bhaktivédanta Nárájana Maharádža

Snažte se dodržovat všechny tyto věci. Jsem si vědom, že oddaní ze Západu jsou sentimentální. Berou bhakti velice emotivně. Ve skutečnosti chtějí dodržovat všechno, avšak za pár dní se dokáží úplně vzdát bhakti. Snaží se v tomto zaměstnat všechnu svou energii, ale tak nějak, po pár dnech, pokud doopravdy nenásledují, toho za chvíli nechají. Takže bychom měli být velmi opatrní - velmi opatrní. Tímto způsobem bychom měli sloužit našemu Gurudévovi, ale neměli bychom s ním být příliš důvěrní tím, že se s ním začneme hádat a prát. 

 8. dubna 2000, Mathura
 Bhakta Bandhav International Trust

neděle 5. dubna 2015

"O tom, jaké má rodina štěstí, jestliže se některé z dětí stane vědomé Krišny"- Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

Šríla Prabhupád praví: Měli bychom si vzít ponaučení z Prahláda Mahárádže, že pokud se dítě v rodině stane oddaným, je tím nejlepším dítětem, tím nejlepším. Poskytuje rodině tu nejlepší službu. Ale ti darebáci, oni to berou naopak, že "Můj syn se stal oddaným. Přinesme ho zpět tím, že ho vysvobodíme (z vymývání mozků), odvlečeme." Lidé jsou takoví darebáci. Vidíte to? Nepokládají to za velkou výhodu, že "Můj šťastlivý syn se stal oddaným. Celá moje rodina se osvobodí." Ale nemají poznání. Nemají mozky. Proto říkám, že to není vymývání mozků, je to dávání mozků. Oni nemají žádný mozek. (smích) Takže to berte velice vážně a pěkně to provádějte. Děkuji moc.

 [ŠB: 7.9.4 Māyāpur, 18.2.1977]

"Kdo dostane Krišnovu milost?"-Šríla Gour Góvinda Swámí Mahárádž

"Kdo dostane Krišnovu milost? Ten, kdo je drahým oddaným Krišny, kdo se celý život zaměstnával v Krišna-bhadžaně pod vedením bonafide gurua, ten ji získá, ano."

(Alacua,1993)

"Mějte víru v Krišnu"-Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža


"Mějte víru v Krišnu, že váš Chrání a Zachraňuje, Podporuje a Pečuje o vás, a Dělá si o vás starosti. Vy si starost dělat nemusíte, protože Krišna se stará o vás. Vaše zaopatření a vše ostatní ve vašem životě závisí na Krišnovi. Jestli máte onemocnět, nebo jestli se vám stane nehoda, Pán Krišna o tom ví. On ví, co se přihodí, vy to nevíte. Odevzdejte se a On se o vás postará. Tato pevná víra by měla přijít, v opačném případě nemůže existovat žádná bhakti."

"Jestliže chcete přízeň Krišny, pouze se snažte potěšit Rádhárání"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž


"Ve Vrindávaně jsou proto lidé navyklí opěvovat jméno Rádhárání víc než jméno Krišny - "Jaya Rádhe!"
Ano.Jestliže chcete přízeň Krišny, pouze se snažte potěšit Rádhárání. To je ten způsob." 

[Šríla Prabhupád, Přednáška ve Vrindávaně, 29.8.1975]

"Vashnava Aparadha""-Šríla Bhakti Pramóda Purí Gósvámí Maharádža

Pán nesnese, když se někdo rouhá vůči Jeho oddaným, a proto je osobě, která se něčeho takového dopouští upřena navždy možnost získání Pánovy milosti. Veškeré oddané činnosti takovéto osoby jsou prázdné a minou se účinkem, stejně jako obětování přepuštěného másla do popela obětního ohně. Každý, kdo usiluje o duchovní život, se musí obezřetně vyvarovat páchání těchto přestupků. Neříkáme to, abychom vám nahnali strach. Vzpomeňte si na příklad Rámačandry Purího, který začal s přestupkem vůči svému duchovnímu učiteli, aby dále pokračoval s přestupkem vůči chodidlům Džagadánandy Pandita a konečně namířil svůj ofenzívní postoj vůči samotnému Pánovi, Čaitanjovi Maháprabhuovi. Každý, kdo následuje tuto zavrženíhodnou cestu, se navždy zbavuje možnosti zažít duchovní radost. Šrímad Bhágavatam uvádí, že vzpomínáním na Pánova lotosová chodidla – ve smyslu dychtivosti Mu sloužit – se odstraňuje z našich životů vše nepříznivé. Jinými slovy, odstraňuje se ofenzívní postoj, projevující se jako nechuť ke službě, která je jediným prostředkem schopným přivolat požehnání Pánovi milosti. Službou se osvobozuje od hmotných vlivů a dostává se na úroveň čistého dobra, višuddha sattvy. Ryzí oddanost Pánovi se v jeho srdci začne probouzet, jakmile se vymaní z otroctví způsobeného hmotnými kvalitami. Přirozeně se odpoutá od věcí, které nemají vztah ke Krišnovi a obdrží nejvyšší milost. Avšak rouháním se vůči Šrí Guruovi a Vaišnavům je vše ztraceno a zničeno.

Rouháním se vůči oddanému, který přijal útočiště u Svatého Jména, se vytrácí chuť ke zpívání. Člověk se takto vznáší na hmotné úrovni vědomí, vláčen touhami, které mu přináší pouhé neštěstí a nepřízeň. Skutečné požehnání pro všechny je krásně popsáno v Čaitanja Čaritámritě, v rozhovoru mezi Maháprabhuem a Šrílou Rámánandou Rájem

Rámánanda Ráj řekl, že oddanost Krišnovi je nejvyšší realizací transcendentálního poznání. Největšího věhlasu může kdokoli dosáhnout tím, že se stane Krišnovým oddaným. Nejcennějším vlastnictvím je božská láska ke Šrímatí Rádhárání a Šrí Krišnovi a největší utrpení je způsobeno ztrátou společnosti Krišnových oddaných. Ten, kdo miluje Krišnu, je nejušlechtilejší osvobozenou bytostí. Extatické opěvování vznešených zábav Rádhy a Krišny je nejvyšším náboženstvím. Společnost Krišnových oddaných je jediným skutečným dobrem pro všechny. Krišnovo transcendentální jméno, vlastnosti, krása a zábavy jsou jediným subjektem hodným stálého vzpomínání a lotosová chodidla Šrí Rádhy a Krišny jsou tím jediným, co bychom měli uctívat a zbožňovat.

Jediným vhodným místem k životu je Vrindávana, kde se Rádhá a Krišna šťastně oddávají Svému božskému tanci lásky, rása líle. Jedinými náměty hodnými poslechu jsou věčné zábavy Rádhy a Krišny. Zpívání Svatých Jmen božského páru je nejlepší formou kírtanu a tím nejvznešenějším druhem uctívání, představujícím skutečnou kulturu a mělo by jako takové být stanoveno za konečný cíl lidské civilizace. Je-li však srdce nakaženo přestupkem vůči Harimu, Guruovi a Vaišnavům, tak se odchýlíme z duchovní cesty a jsme vláčeni po bídné cestě požitkářství

Bháratavarša, Indie, je vstupní cestou do duchovního světa, Vaikunthy, kde se bohové a bohyně ucházejí o lidské zrození – zrození nabízející tu nejlepší možnost ke styku s Vaišnavy a službě vztahující se ke Krišnovi. Tento drahocenný dar je možné zničit aparádhou a proměnit tak lidský život v břímě. Čaitanja Maháprabhu sestoupil z té nejintimnější oblasti transcendentálního sídla Šrí Rádhy a Krišny, aby nás upomenul na naši skutečnou totožnost Jejich věčných služebníků. Pokud však umožníme naší vnitřní povaze, aby se od služby Rádě a Krišnovi odklonila, zotročí si nás iluze a my tak promarníme vzácnou příležitost, kterou nám lidské zrození nabízí.

(Radha-Govinda. Program Pronisec 2008)

Džapa Šríla Bhaktivaibhava Purí Goswámí Mahárádž

                      Nahraná džapa Šrily Bhakti Vaibhav Purí Maharádže

" ŠB: 3.32.20" -Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž
Šríla Prabhupád praví – [O tom, jak by lidé raději četli o životech jiných lidí než o podstatě jejich duchovního života]

 Každý je závislý na poslouchání o činnostech jiné osoby, ať už politika nebo bohatého člověka nebo imaginární postavy, jejichž aktivity jsou vytvořeny v románu. Existuje tolik nesmyslné literatury, příběhů a knih o spekulativní filozofii. Materialisté se velmi zajímají o čtení takové literatury, ale když se jim předloží opravdová písma plná poznání jako Šrímad-Bhágavatam, Bhagavad-Gítá, Višnu Purána nebo jiná písma světa, jako Bible nebo Korán, nezajímá je to. Tito lidé jsou odsouzeni nejvyšším řádem, stejně jako je odsouzeno prase. Prase se zajímá o žraní stolice. Pokud se praseti nabídne nějaké chutné jídlo vyrobené z kondenzovaného mléka nebo ghí, nebude mu to chutnat; dá přednost odporné, páchnoucí stolici, která je pro něj velice chutná.

 Světští lidé jsou považováni za odsouzené, protože se zajímají o hříšné činnosti a ne o transcendentální činnosti. Poselství aktivit Pána je nektar, a mimo toto poslání je jakákoliv informace, o kterou se můžeme zajímat, ve skutečnosti hříšná.

[ŠB: 3.32.20]

sobota 4. dubna 2015

"požehnaná Kali-júga"- Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža


Uvědomuji si, že většina oddaných zeslábne, když tu nejsme. Začnou méně čentovat, nebo přestanou úplně. Nezpívají svou guru-mantru a nemají inspiraci. Proto občas přicházím do evropských zemí, někdy do Austrálie, a někdy do Ameriky, abych je inspiroval. Přicházím je povzbudit, aby nezeslábli. Tento Železný Věk zvaný kali-júga je obzvlášť hrozný, ale v jistém smyslu je to v pořádku. Šrí Čaitanja Maháprabhu přišel na tento svět v tomto Věku, takže je to dhanja-kali (požehnaná Kali-júga). V tomto Železném Věku je přítomno tolik nedostatků, avšak pokud člověk opěvuje jméno Pána Šrí Krišny i jen jednou, jeho život je úspěšným.
4. dubna 2006, Paderborn, Německo