čtvrtek 14. května 2015

"Pokud dodržujete Ekádaší"-Šríla Bhaktivedánta Nárájan Gosvámí Mahárádž

"Pokud dodržujete Ekádaší, zpíváte svaté jméno, posloucháte hari.kathu v prvotřídní společnosti, stále zůstáváte se vznešenými oddanými a vykonáváte jakoukoli z devíti typů bhakti, nikdy nepoklesnete."

úterý 12. května 2015

"Plačte pro Krišnu"-Šríla Bhakti Bibudha Bodhajan Mahárádž

"Prosím, odstraňte všechny své sklony k pláči pro materiální prospěch; raději plačte pro Krišnu, pak k vám Krišna rozhodně přijde v podobě Svého Svatého Jména a učiní vás nekonečně šťastnými."

"Radhe He"- Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža


Prabhupádova poslední slova: k ISKCONu a Šrílovi Nárájanovi Mahárádžovi

"V současné době existuje spor o tom, zda by oddaní, kteří se považují za následovníky Šríly Bhaktivedánty Swámího Prabhupády, měli přijmout duchovní vedení od Šríly Bhaktivedánty Nárájana Goswámí Mahárádže. Následuje přepis, přeložený z rozhovoru v bengálštině nahraném na kazetu mezi Šrílou Prabhupádou a Šrílou Nárájanem Mahárádžem na toto téma. Na této kazetě, vytvořené během října a listopadu roku 1977, nasloucháme Šrílovi Prabhupádovi v této souvislosti o jeho posledním nařízení, řečeném s jeho posledními dechy.

Poněvadž původní rozhovor je v bengálštině, pouze s malými částmi v angličtině, je to bezpochyby kazeta, kterou mnozí nikdy předtím neslyšeli. Vážení čtenáři ráčí pochopit z tohoto přepisu, že Šríla Prabhupád osobně nařídil Šrílovi Nárájanovi Mahárádžovi, aby poskytl duchovní vedení svým žákům a následovníkům, a že jeho žáci a následovníci přijímají toto vedení.
Kazetu laskavě poskytl BBT Archív.
~~~
Šríla Prabhupád: Nárájan Mahárádž. Přijde zítra?

Tamál-krišna Goswámí: Přijde, až… (jedná s ostatními). Pokud ho vyzvedneme, možná přijde dnes večer.

Šríla Prabhupád: Hmm.

Tamál-krišna Goswámí: Pokud teď pojedeme autem. Bhaktičaru teď jede autem. Mahárádž může večer přijet.

(Někdo začíná zpívat: „Govindam ádi-purušam…“)

Tamál-krišna Goswámí: Máme trochu zapnout větrák? Trochu.

(Začíná rozhovor se Šrílou Narájanem Mahárádžem:)

Šríla Prabhupád: Šríla Prabhupád (Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur) měl touhu kázat po celém světě – v Evropě, Americe a tak dále. Snažil jsem se co nejlépe naplnit jeho přání. Teď bychom měli kázat spolu.

Šríla Nárájana Mahárádž: Ano.

Šríla Prabhupád: Máme zkušenost, že pokud usilujeme společně, je tu skvělá možnost rozšířit poselství ákara mathu: misi Maháprabhua, prithivíte áče, všude ve světě. K tomuto účelu jsem přispěl svými nejlepšími schopnostmi.
Přeji si, aby mi moji duchovní bratři odpustili mé přestupky. Při kázání jsme mnohokrát řekli věci v rozporu proti jeden druhému, nebo přerušili filozofické argumenty jeden druhého. To se stává. Prosím, popros mé duchovní bratry o odpuštění mých přestupků. (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Cokoliv rozkážeš, s tím zcela souhlasím. Považuji tě za svého Gurua.

Šríla Prabhupád: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Moc krásně to bylo provedeno. Toto je správná cesta. Je dobře, že jsi vyzdvihl tento bod – že každý by měl chránit misi Maháprabhua, kterou jsi založil v západních zemích pomocí dobré spolupráce. I když jsi je učil, i přesto, pokud jim v budoucnu všichni pomohou, může být založeno úžasné hnutí na Zemi.

Šríla Prabhupád: (není slyšet)… Vychoval jsem tyto mléčhy a javany. Jsou jako opice (banary), velcí experti v hádání. Tím, že jsem přijal ty, kteří ke mně byli sesláni dle Krišnova plánu, a bral v úvahu jejich způsobilost a nezpůsobilost, jsem se je snažil vzdělávat jen proto, aby se věci daly do pohybu. A oni se naučili podle svých schopností. Věci lze provést v dobré spolupráci. Je tu dostatek půdy, velké, rozsáhlé chrámy a žádný nedostatek peněz…(není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Je vhodné, aby každý pomohl v této záležitosti. Všechno bude ještě lepší, pokud budou rovněž pokorní a budou se snažit spolupracovat s každým, navzájem, stejně jako s ostatními Vaišnavy. Udělám maximum, abych pomohl. Kdykoliv a o cokoliv mne požádají, budu se snažit co nejlépe, abych jim pomohl. Kdykoliv mě zavolají, jakoukoliv radu budou chtít, kdykoliv budou chtít, abych přišel, ačkoliv má způsobilost je omezená, budu se snažit pomoct dle mých nejlepších schopností.

Šríla Prabhupád: Je teď někdo z mých duchovních bratrů ve Vrindávaně?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano.

Šríla Prabhupád: Kdo?

Šríla Nárájan Mahárádž: Vana Mahárádž tam možná bude, stejně tak Indupati Prabhu z Čaitanja Gaudíja Mathu.

Šríla Prabhupád: Někdo další?

Šríla Nárájan Mahárádž: V tuto chvíli jen tito dva.

Šríla Prabhupád: Kdo je Indupati?

Šríla Nárájan Mahárádž: Indupati. Jezdí sem často.

Bhaktičaru Swámí: Z Mathu Mádhavy Mahárádže?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano. Nikdo jiný tu není.

Šríla Prabhupád: Prosím, zavolej je oba. Vana Mahárádže a jeho.

Šríla Nárájan Mahárádž: To je od tebe moc dobrý návrh.

Šríla Prabhupád: Prosím, posaď se. Oni je zavolají.

Šríla Nárájan Mahárádž: Dobře.

Šríla Prabhupád: To, že diskutujeme o argumentech druhého, se občas stane…

Šríla Nárájan Mahárádž: To jsou zanedbatelné záležitosti v tak podstatné celosvětové misi. Trochu něco tu a tam nemá žádný význam. Ty jsi udělal tuto báječnou kazatelskou práci ve prospěch celého světa. V tom nebyl žádný vlastní zájem. Udělal jsi všechno jen v oddané službě Krišnovi – ve prospěch všech lidí obecně.

Šríla Prabhupád: To všechno díky tvému požehnání.

Šríla Nárájan Mahárádž: Udělal jsi skvělou věc. Je nutné pečovat a zachovat tuto misi, a vidět, že je dovedně spravována.

Šríla Prabhupáda: LASKAVĚ JE POUČ V TÉTO VĚCI. Nejsem schopen mluvit.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano. Prosím, odpočiň si.

Šríla Prabhupád: Prosím, poseď trochu déle.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano. Jsem tu.

Šríla Prabhupád: Tvoje zdraví je v pořádku?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano. Ty prosím stále vzpomínej na Krišnu. Tito všichni jsou velmi kvalifikovaní muži. Budou to dobře řídit.

Šríla Prabhupád: Je tu nějaký problém (zmatek) v Májápuru.

Šríla Nárájan Mahárádž: To se vše vyřeší. Gundové (gundá) to udělali pro své sobecké pohnutky. Všechno bude v pořádku. Určité potíže jsou vždy v každé činnosti.

Šríla Prabhupád: Dvacet tisíc lidí se shromáždilo na setkání. Slyšel jsi o tom něco?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, něco jsem slyšel. Bylo to bolestivé. Lidé z komunistické strany udělali tuto nesmyslnost. Udělali nejvyšší bezpráví. Ale teď se uvolni, abys pokojně vzpomínal na Šrí Rádhu-Krišnu a Jejich sladké zábavy. Tvoji lidé se postarají o nutnosti. Vše bude v pořádku podle přání Nejvyššího Pána, Šrí Krišny. Vůbec není třeba na to myslet.

Šríla Prabhupád: Hmm.

Šríla Nárájan Mahárádž: Nedělej si starosti.

Šríla Prabhupád: Chováš ke mně nějakou náklonnost? (Toto je indický výraz lásky.)

Šríla Nárájan Mahárádž: Náklonnost! Co říct o náklonnosti, považuji tě za svého Gurua.

Šríla Prabhupád: Vím to. Proto tě žádám, abys mi, prosím, odpustil mé přestupky.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ty laskavě odpusť nám naše přestupky, aby se náš rozum mohl upřít na lotosová chodidla Krišny. Prosím, dej nám toto požehnání.

Šríla Prabhupád: Kde je…

Šríla Nárájan Mahárádž: Odjel do Bengálska.

Šríla Prabhupád: Kdy odjel?

Šríla Nárájan Mahárádž: Odjel asi před měsícem. Šešájí přijel se mnou, aby přijal tvůj daršan. Vykonal pro tebe nějakou službu.

Šríla Prabhupád: Brahmačárí?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, Šešájí Brahmačárí. Občas pro tebe vařil.

(Šríla Nárájan Mahárádž hovoří k ostatním oddaným v hindštině:) Vaříval pro Swámídžího když byl v Mathuře.)

Šríla Prabhupád: Kde je Tamál?

Oddaný: Právě přichází, Šrílo Prabhupádo. Je v jiném pokoji.

Šríla Prabhupád: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, vidím to. Je moc dobře, že ses ze zahraničí vrátil do Vradži.

Šríla Prabhupád: Chtěli si mě tam nechat, ale já řekl: „Ne“. Mé zdraví není způsobilé na žádné další cestování…

(Tamál-krišna Goswámí vchází do pokoje.)

Šríla Prabhupád: Poradil ses s Nárájanem Mahárádžem?

Tamál-krišna Goswámí: Ano. Dnes ráno. Bhaktičaru Swámí, Bhaktiprema Swámí a Šrídhara Swámí za ním šli, a Nárájan Mahárádž jim popsal obřad.

Šríla Nárájan Mahárádž: Řekl jsem jim o všem, co je třeba udělat. Řekl jsem jim: „Kdykoliv mne budete potřebovat, přijdu sem.“

Šríla Prabhupád: (není slyšet)… Kdy vstoupíš do brány po pravé straně?

Tamál-krišna Goswámí: U vstupu po levé straně. Při vstupu, při pohledu směrem k Božstvům. Jinými slovy, když vejdeš do chrámu. Tam je velký otevřený…

Šríla Prabhupád: Musíš nasypat sůl kolem těla.

Šríla Nárájan Mahárádž: Všechno jsem jim vysvětlil.

Tamál-krišna Goswámí: Je to na stejné straně jako vjásásan.

Šríla Prabhupád: Květiny by se měly položit v Májápuru.

Šríla Nárájan Mahárádž: Řekl jsem jim, aby měli nějaké květiny a kdekoliv si budeš přát, tam mohou být…

Šríla Prabhupád: Ty tam buď.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, budu tam.

Tamál-krišna Goswámí: Popsal celý obřad do detailu, Šrílo Prabhupádo.

Šríla Prabhupád: (není slyšet) Přijal Šešájí sannjás?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ne. Je pořád brahmačárí.

Šríla Nárájan Mahárádž: Všechny tvé povinnosti jsou dokončeny. Za svůj život jsi splnil všechno. Není třeba si dělat s čímkoliv starosti. Pouze vzpomínej na lotosová chodidla Šrí Rádhy-Krišny.

Šríla Prabhupád: Jen Jejich požehnáním.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, udělal jsi všechno. Nic není nedokončené.

Šríla Prabhupád: Hm.

Šríla Nárájan Mahárádž: Jen jediná věc. Mělo by se jim říct, aby se jeden s druhým nehádali pro svůj vlastní zájem. Měli by spolupracovat, aby rozšířili tvou misi.

Šríla Prabhupád: Nehádejte se mezi sebou. Dal jsem vám svou vůli. Vykonejte to… Dnes je Ekádaší?

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, dnes je Ekádaší.

Šríla Prabhupád: Jak pokračuje služba Maháprabhuovi?

Šríla Nárájan Mahárádž: Hmm.

Šríla Prabhupád: V Džhansi (Jhansi – město na severu Indie, pozn. překl.). Teď Je v tvém domě.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, tvůj Maháprabhu je se mnou. Služba Jemu pokračuje dobře, s velkou náklonností.

Šríla Prabhupád: Zpočátku jsem se snažil něco udělat v Džhansi, ale Krišna měl větší plány. Teď máme tolik sídel.
Šríla Nárájan Mahárádž: M Proč by ses měl omezit na Džhansi? Krišna chtěl, abys kázal všude.

Šríla Prabhupád: Chtěl jsem žít jako niškiňčana Vaišnava ve Vrindávanu; ale Krišna mě inspiroval, abych odešel a kázal v sedmdesáti letech s pouhými čtyřiceti rupiemi v kapse. A pak to nabralo velký rozměr.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, získal jsi zvláštní milost Šríly Rúpy Goswámího a také Šrí Rádhy-Dámodara.

Šríla Prabhupád: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Bolí tě něco?

Šríla Prabhupád: Jde to. (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: (hovoří k oddaným:) Dejte mu čaranámritu až bude mít žízeň. Také mu položte pár lístků tulasí pod hlavu.

Šríla Prabhupád: Jei bhadže sei bado. (Toto je výňatek z verše ze Šrí Čaitanja-čaritámrity:) „Ten, kdo uctívá Krišnu, je povýšen.“

Šríla Nárájan Mahárádž: Hmm. Sei bado. „Je povýšen“.

Šríla Prabhupád: Abhakta hína čára. „Ten, kdo není oddaný, je nižší třídy a odporný.“

Šríla Nárájan Mahárádž:
Čára. „Odporný.“

Šríla Prabhupád: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Mají štěstí. Pokud je někdo soustředěn na oddanost Pánu Harimu, pak, i když má nějakou vadu, api čet su-duráčáro bhadžate mám ananja-bhák / sádhur eva sa mantavjah samjag vjavasito hi sah. Toto je podstata.

(Indupati Prabhu vchází do pokoje.)

Indupati Prabhu: Haré Krišna.

Šríla Nárájan Mahárádž: Prosím pojď. Vana Mahárádž také přišel?

Indupati Prabhu: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Přišel Indupati Prabhu.

Šríla Prabhupád: Nárájan Mahárádž tě zavolal na mou žádost. Říkal jsem Nárájanovi Mahárádžovi, že prosím o tvé odpuštění…

Indupati Prabhu: Hmm…

Šríla Nárájan Mahárádž: (Tiše mluví s Indupati Prabhuem) Mahárádž má problém s mluvením. Povím ti to.

Šríla Prabhupád: Žádám tě o odpuštění mých přestupků. Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Při kázání občas skočíme do řeči jeden druhému, diskutujeme o argumentech…

Šríla Nárájan Mahárádž: (tiše vysvětluje prosbu Šríly Prabhupády Indupati Prabhuovi)

Šríla Prabhupád: Odpustíš mi?

Šríla Nárájan Mahárádž: (na Indupati Prabhua) Odpustíš?

Šríla Nárájan Mahárádž: (na Šrílu Prabhupádu) Mahárádži, nespáchal jsi žádný přestupek. Prosím, buď k nám milostivý. Neudělal jsi žádný přestupek.

Indupati Prabhu: (není slyšet)

Šríla Nárájan Mahárádž: Pokud někdo uvažuje o tom, že jsi spáchal přestupek, pak on sám se provinil.

Šríla Prabhupád: Hmm…?

Šríla Nárájan Mahárádž: (potichu mluví s Indupati Prabhuem o Šrílovi Prabhupádovi) Zrovna se vrátil z Londýna.

Šríla Prabhupád: Uspořádali plán světového turné, ale já se musel vrátit…

Šríla Nárájan Mahárádž: Řeknu o tvé prosbě těm žákům Šríly Prabhupády (Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thakury), kteří tu nejsou. Každý by se měl snažit pomoci a dát jim (tvým žákům) potřebné vedení, aby mohli dobře řídit. Prosím, nedělej si s ničím starosti. Vzpomínej jen na lotosová chodidla Šrí Rádhy-Krišny.

Šríla Prabhupád: Prosím, veď je správně při zařizování festivalu a při dávání darů „goswámím“.

Šríla Nárájan Mahárádž: (na Bhaktičaru Swámího) Rozumíš, co říká?

Bhaktičaru Swámí: Ano. (Potichu hovoří se Šrílou Nárájanem Mahárádžem)

Šríla Nárájan Mahárádž: Mám zvláštní žádost. Prosím, nedělej si už starosti kvůli těmto záležitostem. Jsou kvalifikovaní a znají tvá přání. Teď pouze mysli na Krišnu. O všechno bude postaráno. Roztancoval jsi celý svět v krišna-námě. Teď odejdu.

Šríla Prabhupád: Nejdřív přijmi prasáda.

Šríla Nárájan Mahárádž: Ano, přijmu.

Bhaktičaru Swámí: Šrílo Prabhupádo, zařídím to.

(Šríla Nárájan Mahárádž odchází.)

[Zásluhu na překladu má především, díky úsilí, Šrípád Mádhava Mahárádž, Šrípáda Pundaríka dása Brahmačárí, Šrípada Kršna-kantí dasa Brahmačárí a Šrípáda Tanmoj Čakravarty. Ačkoli obsah původní kazety byl vylepšen digitální technologií pro ulehčení pro překladatele, stále není možné slyšet některé části a takové jsou označeny v přepisu výše.]"


(http://www.bvml.org/contemporary/SD_pfwoiasnm.html)

(Audio: https://www.youtube.com/watch?v=UbJrKODFctk)Syamarani Didi 

pondělí 11. května 2015

"Rodiny Pána Čaitanji"-Šríla Bhaktivedánta Nárájan Goswámí Mahárádž


"Musíme vidět všechny oddané jako členy jedné rodiny, rodiny Pána Čaitanji. Pokud takto neuvažujeme, nemůžeme být oddanými."
~ Šríla Bhaktivedánta Nárájan Goswámí Mahárádž
(kniha 'Their Lasting Relation')

"Kdo je 'guru'?"-Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí

Kdo je 'guru'? Je 'guru' tělo? Nebo je 'guru vairágí', odříkavý mnich? Anebo je 'guru' jen povrchní maska, pokrytec, jenž vystupuje jako 'sádhu', avšak uvnitř jedná naopak? Kdo je 'guru'? Pouze ten, kdo mě bude s oddaností vést výlučně ke Krišnovi a Maháprabhuovi. Pouze ten je můj 'guru', ať se nachází kdekoli." 
~ Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév-Goswámí Mahárádž 
(kniha 'Šrí Guru a Jeho milost', str. 87)

"Rozviňte tuto náladu a zpívejte Haré Krišna"-Šríla Gour Govinda Swami Mahárádž

"Žádná pýcha, žádná nadutost, žádná nafoukanost. Nevyžadujte úctu, vzdávejte úctu nerozdílně, buďte mnohem pokornější než stéblo trávy. Žádná závist, žádná křivost. Rozviňte tuto náladu a zpívejte Haré Krišna, čímž budete mít pěkný vhodný hrnec pro získání prema-rásy."
~ Šríla Gour Góvinda Mahárádž 
(Bhuvanéšvar, 1995)

středa 6. května 2015

"Odloučení od Šrí Gurua" -Šríla Bhakti Rakšak Šrídhar Dév–Gósvámí

Jeho Božská Milost A. C. Bhaktivedánta Swámí Prabhupáda poradil svým starším žákům, aby se v případě potřeby po jeho odchodu obrátili s radami na jeho duchovního bratra Šrílu Šrídhar Mahárádžu. U mnoha příležitostech řekl: 'Šrílu Šrídhar Mahárádžu považuji za svého šikšá-gurua, Duchovního Mistra-instruktora, co říci o prospěchu, jaký z jeho společnosti mohou získat ostatní.' Krátce po jeho odchodu se jeho starší žáci obrátili na Šrílu Šrídhar Mahárádžu, aby jim poradil, jak vést Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny. Následuje výňatek z jejich konverzace:

Oddaný: Po odchodu našeho milovaného Duchovního Učitele jsme vám přišli vzdát úctu jako i vyslechnout vaší vysoce ctěnou radu o jisté věci, pokud budete tak laskav. Šríla Šrídhar Mahárádža: O odchodu Duchovního Učitele pojednává šástra následujícím příkladem: Žák je jako lotos. Duchovní Učitel je jako voda kolem lotosu, jako rybník nebo jezírko. Bývalá pozice vašeho gurudevy je jako voda a Krišna je jako slunce. Dokud lotos plave na vodě, slunce ho bude vyživovat. Ale když voda zmizí, totéž slunce lotos spálí. Bez vody Krišna lotos spálí. Bez pomoci gurua, žák není nikde.

 BEZ GURUA JE VŠE PRÁZDNÉ

 Raghunáth Dás Goswámí řekl: 'V nepřítomnosti mého gurudevy se mi kopec Govardhan, jenž je zastoupením Krišny Samotného, zdá jako velký hroznýš, který mě přichází pozřít. Rádhá-kunda, nejsvatější místo božskosti v Gaudíja-sampradáji, vypadá jako tygří tlama, jež se mě snaží pozřít. V nepřítomnosti mého gurudevy, mého nejdražšího a nejvyššího duchovního vůdce, mě jen rozrušují. Můj gurudev, který mi projevoval tolik náklonnosti tu není. Jak je to možné? Vše je prázdné. S jeho odchodem vše zmizelo.' Takové hluboké odloučení se zjeví v srdci upřímného oddaného.

Jednou ve své přednášce jeden z vašich oddaných řekl, že odloučení je nejvyšší realizací. Byl jsem velmi šťastný, když jsem z jeho úst slyšel, že odloučení (vipralambha) je nejvyšší cíl. Bez odloučení k nám nic jiného nepřijde. Očekávání střetnutí se s Krišnou se nám zjeví jako vipralambha, čili vipralambha je nejpříznivější věcí ve vědomí Krišny. V tomto odloučení máme také spojení s Krišnou. Čili, nejbezpečnější a nejodvážnější pozicí je vipralambha. Pokud dokážeme pevně stát a udržovat vzpomínky na svého gurudevu v odloučení od něho, prošli jsme nejvyšší zkouškou."

 (Kniha 'Šrí Guru a jeho milost')