úterý 22. září 2015

"Takové je postavení Rādhārānī"-Šríla Bhaktivedanta Swami Mahárádž

"Janmādy asya yataḥ. Začalo to od Absolutní Pravdy. Tedy Absolutní Pravda je Rādhā-Kṛṣṇa. Stejná puruṣa a prakṛti. Avšak Rādhārānī je služebnice, slouží. Rādhārānī je tak zručná, že neustále Přitahuje Kṛṣṇu Svou službou. Takové je postavení Rādhārānī. Kṛṣṇa se nazývá Madana-Mohana. Zde ve Vrindāvanu je Madana-Mohana. A Rādhārānī se říká Madana-Mohana-Mohinī. Kṛṣṇa je tak přitažlivý, že jsme přitahováni k Amorovi, a Kṛṣṇa přitahuje Amora. Proto se Jmenuje Madana-Mohana. A Rādhārānī je tak znamenitá, že Přitahuje Kṛṣṇu. Tudíž Je nejúchvatnější. Z toho důvodu jsou lidé ve Vrindāvanu zvyklí opěvovat jméno Rādhārānī víc než Kṛṣṇovo jméno. 'Jaya Rādhe!' Ano. Toužíte-li po Kṛṣṇově přízni, pouze se snažte potěšit Rādhārānī.
[Šríla Prabhupád, přednáška Šrímad-Bhágavatam 6.1.62, Vrindávan, 29. srpna 1975]