neděle 10. dubna 2016

Znaky Pravého Gurua -Šrí Šrímad Bhaktivédanta Nárájana Maharádža


"Jedince můžete přijmout za gurua pouze tehdy, pokud oplývá následujícími znaky:
1) guru je odpoután od tohoto světa;
2) zná výklady šáster a dokáže nás zbavit veškerých našich pochyb;
3) dospěl k poznání o tom, kdo je Bhagaván.
Má-li člověk všechny tyto hodnoty, měl by být uznán jako guru. Když budeme mít víru a zaměstnáme se v oddané službě, budou odstraněny naše anárthy (překážky na cestě oddanosti) (anártha-nivritti). Jaké druhy anárth existují? Jsou to svarúpa-brahma (milný dojem o duchovním poznání), asat-trišna (hmotné tužby), hridaja-daurbalja (slabiny srdce) a aparádha (urážky)."
~ Šríla Bhaktivedánta Nárájan Mahárádž, 3. 4. 2005, Dillí)

Žádné komentáře:

Okomentovat